Contact us here
Çiftçilik

Çiftçilik için aktüatör çözümleri

Elektrikli aktüatörler, dünyanın dört bir yanındaki ahırlarda iklim kontrolüne yardımcı olmakta, yemleme otomasyonu sistemlerini performansını artırmakta ve akıllı havalandırma olanakları sunmaktadır.

Sürdürülebilirliğe odaklanmak, hayvan çiftliklerinde sağlığın iyileştirilmesini sağlıyor

Modern hayvan yetiştiriciliği, hayvan refahı bilgisi, proses planlaması ve uygulaması ve işte optimizasyon gerektirmektedir. Sağlıklı hayvanlar ve minimum kayıpla sürdürülebilir üretimin sağlanması için verimin artırılması önemlidir. Elektrikli aktüatör çözümleri bu konularda size yardımcı olabilir:

  • Yemleme ya da tahılların işlenmesi sırasında kayıpları azaltır
  • Ahırlarda hayvanların ve personelin sağlığını iyileştirebilir
  • Esnek aktüatör çözümleri ile verimi artırın

Hayvan refahı, en uygun iç iklim, hassas yemleme otomasyonu ve güvenli tahıl işleme, modern hayvan yetiştiriciliğinde kârlı iş modellerinin anahtarlarıdır. Ancak hayvanların refahı ve tahılların işlenmesi için artık daha esnek ve güvenilir kontrol sistemleri gerekmektedir. Özelleştirilmiş aktüatör çözümleri, tahıl işleme sistemlerinde tahıl kapaklarının güvenli biçimde açılmasını ve ahırlarda havalandırmanın ve iklim kontrolünün iyileştirilmesini sağlamaktadır.

Tahıl ve yem kayıplarını azaltın
Yetiştiricilerin, pazarda bir adım önde olmak için kayıpları en aza indirmesi ve mevcut kaynaklardan en iyi şekilde yararlanması gerekmektedir. Elektrikli aktüatörler, tahıl işleme tesislerinin tozlu ortamlarında önemli roller üstlenirler. Liftlere ve saptırma vanalarına takılan aktüatörler, en iyi ürünün elde edilmesine ve kayıpların en aza indirilmesine yardımcı olmaktadırlar. Yetiştiricilerin, yem akışını ve miktarını düzenli olarak ayarlaması gereken yemleme otomasyonununda da iyileştirmeler sağlarlar.

Ahıların içinde mükemmel koşullar
İnsanlar gibi hayvanların da yaşamak için iyi koşullara ihtiyacı vardır. LINAK aktüatör çözümleri, neredeyse tüm ahır havalandırma ve iklim kontrol sistemlerine sorunsuz biçimde entegre edilebilmektedir. Bu sistemler, giriş vanalarının ve hava damperlerinin açılması ve kapak kaldırma sistemlerinin ayarlanmasında kullanılmaktadırlar. Zorlu koşullarda çalıştığı test edilmiş elektrikli aktüatörler, tozdan, nemden, hatta üzerine su sıçramasından etkilenmezler. Bu koşullar altında bile çiftçiye geri bildirim ve elektrik kesintisi durumunda alarm verebilirler.

Esnek çözümlerle verimi artırın
Elektrikli aktüatörler hem daha az enerji tüketirler, hem de tüm hizmet ömürleri boyunca bakım gereksinimleri çok azdır ya da hiç bakım gerektirmezler. Bu durum maliyetlerin düşürülmesine, arıza-bakım sürelerinin en aza indirilmesine ve üretimin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Aktüatörden gelen geri bildirimler, en uygun konumun sağlanmasına yardımcı olur. LINAK çözümleri, esneklikleri sayesinde modern yetiştiricilerin ihtiyaç duyacağı her türlü kullanım ya da uygulama için kolayca özelleştirilebilirler.

 
Kırılmaz play-icon

Kırılmaz

IC ve BUS iletişim sistemleri sayesinde, aktüatörlerinizi kolayca izleyebilirsiniz play-icon

IC ve BUS iletişim sistemleri sayesinde, aktüatörlerinizi kolayca izleyebilirsiniz

Dosyalar

Havalandırma ve tarım çözümleri

LINAK’ın elektrikli aktüatör çözümleri, devamlı rutubet, toz ve sıcaklık değişimlerine maruz kalan zorlu koşullar için tartışmasız bir seçimdir. Biz, sağlıklı işleyen havalandırma sistemlerinin çiftçi açısından öneminin bilincindeyiz.

TECHLINE ürünlerine genel bakış

Dayanıklı ve güçlü TECHLINE ürünlerinin zengin çeşitliliğini keşfedin. Uzun ömürlü, ağır işe dayanıklı ve zorlu koşullara uygun tasarım.

LINAK test broşürü

Aktüatör içerisinde bulunan her bir parça, LINAK’ın test merkezinde kapsamlı testlere tabi tutulur. Daha fazla bilgiyi bu klasörde bulabilirsiniz.

Sorunuz mu var?

- Ekibimiz size teknik bilgi, projenizi başlatırken rehberlik ve daha birçok konuda destek sağlayabilir.

Contact now