Contact us here

Nüfustaki yaşlı oranı artıyor

Mevcut demografik değişiklikler, yaşlıların toplam nüfusa oranını önemli ölçüde artırmaktadır. Bu durum sağlık sisteminde yalnızca yeni ve yenilikçi çözümlerle üstesinden gelinebilecek çok çeşitli zorluklar yaratmaktadır.

Sağlık sektöründe öne çıkan dört trend

Statistics Denmark1’e göre önümüzdeki on yılda yaşlı nüfusu önemli ölçüde artacaktır. 80 yaşındaki insan sayısının on yıl içinde 150.000 artacağı, 2028’e kadar 65-79 arasındaki insan sayısında 58.000 artış olacağı tahmin edilmektedir. Daha da ileriye baktığımızda, 2053 yılında her 10 kişiden birinin 80 yaşına ulaşması beklenmektedir.

Medikal bakımda talep artışı
Yaşlanan nüfus, sağlık sistemimiz üzerinde baskı oluşturmaktadır. Yaşlanmanın insan vücudunu etkilemesi nedeniyle her geçen gün daha fazla sayıda insan, medikal bakıma ihtiyaç duyacaktır. Maalesef, genç insanların sayısı, yaşlıların sayısı ile aynı oranda artmamaktadır. Dolayısıyla sağlık personeli sayısı yetersiz kalacak ve toplumdaki yaşlanan nüfusa yardımcı olamayacaktır. Bu durum, herkesin düzgün bakım alabilmeye devam etmesi için yeni uygulamalar ve yeni teknolojilerin temel faktörler haline gelmesini sağlamaktadır.

Yeni bakım türleri
Birçok kuruluş, yaşlılara yardımcı olacak ve sağlık personelinin işlerini kolaylaştıracak yeni ürünlerin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Ancak bu durum daha az bakım anlamına gelmeyecektir! Tam tersine bakımın farklı şekilde gerçekleştirilmesi gerekecektir. Daha fazla sayıda yardımcı cihaz, sağlık personeli için daha yüksek verim sağlayacak ve yaşlıların daha bağımsız olmasına ve kendine yetmesine olanak tanıyacaktır. 

2 numaralı trend olan ‘saygınlık ve bağımsızlık’ da daha önemli hale gelmektedir. Yaşlılar, mümkün olduğunca uzun süre bağımsız olmak ve kendi evlerinde kalmak istemektedir. Sağlık personelinden almaları gereken yardım düzeyini azaltacak yardımcı araçlar almayı arzulamaktadırlar. 

Veriler çok değerli bilgiler sağlamaktadır
Sayıları her geçen gün artan yaşlılara yardımcı olacak teknolojilerden biri ‘Nesnelerin İnternet’i’dir (1 numaralı trend). Sağlık uygulamalarının Internet’e bağlanması sayesinde, örneğin hastanın koşulları ya da uygulamanın servis durumu hakkında veriler toplanabilir. Bu şekilde, gerekli bakım verimli biçimde planlanabilir ve yardımcı cihazlar bozulmadan gerekli bakımı ve onarım işlemleri yapılabilir.

LINAK, yaşlılar için yenilikçi ve kullanışlı ürünler geliştiren birçok şirketle işbirliği yapmaktadır. Ayrıca, bakımın daha etkili hale getirilmesi için çeşitli sağlık hizmeti ürünleriyle birlikte kullanılabilecek bir veri toplama aracı geliştirdik.

1Danimarka Ekonomi ve İç işleri Bakanlığı’na bağlı devlet kurumu 

 

Sorunuz mu var?

- Ekibimiz size teknik bilgi, projenizi başlatırken rehberlik ve daha birçok konuda destek sağlayabilir.

Contact now