Nesnelerin İnternet’i

Nesnelerin İnternet’i (IoT), uzunca bir süredir çeşitli iş alanlarının odağında olan bir olgudur. Sağlık hizmetlerinde, tüm sektöre yaklaşma şeklimizi değiştirecektir.

Sağlık sektöründe öne çıkan dört trend

Uygulama performansının yanı sıra hasta koşulları hakkında verilerin toplanması sayesinde çalışma prosedürleri optimize edilebilir ve bakım kalitesi artırılabilir. Medikal Nesnelerin İnternet'i (The Internet of Medical Things - IoMT), sağlık sisteminde devrim yaratabilir.

Yeni fırsatlar
İnternet’e bağlı akıllı sağlık hizmeti araçları, bakım alanında birçok yeni olanağın kapısını açmaktadır. Çeşitli uygulamalar ve cihazlardaki sensörler, hastalardan bilgilerin ve verilerin toplanmasını sağlamaktadır. Bu veriler, örneğin bakım personelinin tedaviyi hazırlamasına ya da ziyaretleri planlamasına yardımcı olabilir. Ayrıca, veriler, gerçek bilgilere dayalı olmaları ve istenildiği anda erişilebilmeleri nedeniyle çalışmaları kolaylaştıracak ve bakım kalitesini artıracaktır.

Bu teknoloji, personel yetersizliği sorununun dengelenmesine yardımcı olacak ve sürekli olarak azaltılan harcamaların, hasta/bakıma muhtaç kişileri daha az etkilemesini sağlayacaktır. Bu sistemlerin bakımın yerini alması ya da bakım verimini artırması beklenmektedir. Sonuç olarak akıllı sistemler sayesinde nedenler, bağlantılar ve ilişkiler tespit edilebilecek ve sorunlara daha erken müdahale edilebilecektir.

LINAK, katkıda bulunmaktadır
LINAK uygulama sensörlerinden aldığı hasta bilgilerini sanal bir online bulut sisteme kaydeden ve akıllı telefonlar üzerinden bakım personeline gönderen bir akıllı bakım sistemi geliştirdi. Bu sistem, personelin hasta/bakıma muhtaç kişi ziyaretlerini planlayıp gerçekleştirmesini ve sonuçta doğru zamanda daha iyi bakım sağlamasını kolaylaştırmaktadır. Örneğin, yatak sensörleri sayesinde yatak kullanıcısının geceleri belirli bir süre altını ıslatmadan durmada zorlandığını tespit edilebilir. Bu bilgi, bakım personelinin hemen harekete geçmesini ve yatak kullanıcısının gerekli zamanda tuvalete götürülmesini sağlayabilir. 

Uygulamaların kullanımıyla ilgili bilgiler, servis veri araçlarıyla elde edilebilir. Uygulamaların sıklığı ve amacı ile ilgili bilgiler öğrenilebilir ve bu bilgiler, aşınma ve yıpranmanın yanı sıra hata mesajlarını analiz etmek için kullanılabilir.

 

Elektrikli aktüatör teknolojisi ile ilgili bir sorunuz mu var?

- Ekibimiz size teknik bilgi, projenizi başlatırken rehberlik ve daha birçok konuda destek sağlayabilir.