Belgeler

LINAK’ın sahip olduğu belgeler: ISO 9001 (kalite yönetimi), ISO 14971 (risk yönetimi), OHSAS 18001 (çalışma ortamı yönetimi), ISO 45001 (iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri) ve ISO 14001 (çevre yönetimi).

Kalite, çevre, sağlık ve güvenlik performansımızı sürekli geliştirmek amacıyla, belgelendirilmiş yönetim sistemlerinden faydalanmaktayız.

LINAK’ın sahip olduğu belgeler:

ISO 9001: Genel merkez, Slovakya, ABD ve Çin tesislerinin kalite yönetim sistemi.

ISO 14971 (Tıbbi cihazlara yönelik bir risk yönetimi sisteminin uygulanmasına ilişkin gereklilikler): Genel merkez.

ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemleri): Genel merkez, Slovakya, Çin ve Almanya.

OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri): Slovakya.

ISO 45001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri): Genel merkez

(ATEX for LA14, LA25 and LA36): IECEx Assessment Report Summary

(ATEX): Ürün Kalite Güvencesi Bildirimi

(ATEX for LA14, LA25 and LA36): IECEx ve ATEX Kalite Değerlendirme Raporu

 LINAK'ın aktüatör çözümleri, REACH, WEEE, ROHS gibi direktiflere uygun bir şekilde tasarlanır.