Contact us here

Etik çalışma ilkeleri

LINAK’ın çalışanları için hangi davranışlar iyi ve hangileri kötüdür?

Netlik ve dürüstlük, LINAK’ın temel değerlerindendir. Bunun anlamı, çalışmalarımızda uyguladığımız yöntemlerin şeffaf ve adil olması gerektiğidir. Bu, çalışanlarımız için olduğu kadar adımıza faaliyet gösteren iş ortaklarımız için de geçerlidir.

LINAK'ın etik çalışma ilkeleri, beklentilerin hem kendimiz tarafından hem de iş ortaklarımız tarafından netleştirilebilmesini sağlamaktadır. Bu ilkeler, LINAK’ı temsil ederken sergilenmesi gereken doğru davranış standardını belirlemektedir.

  • Rüşvet, LINAK çalışanları tarafından ne verilir ne de alınır.
  • Kişisel çıkarlarımız ile LINAK’ın çıkarları arasında çatışma çıkmasını önleriz.
  • Yalnızca misafirperverlik adına genel olarak kabul gören ikramları kabul eder ve yalnızca hayır kuruluşlarına para bağışında bulunuruz
  • Kendimizi yanlış tanıtmayız, hileye başvurmayız ve haksız menfaat edinmek için başkalarının güvenini suistimal etmeyiz.
  • Adil rekabetten yanayız ve kendimize avantaj sağlamak amacıyla yasal veya etik olmayan yöntemlere başvurmayız. 

Tüm çalışanlara ve iş ortaklarına iletilen bu ilkelere, LINAK ile yapılan tüm çalışmalarda uyulmasını bekleriz.