Contact us here

Kullanım şartları

Bu şartlar, LINAK’ın web sitesinin  ve LINAK’ın Materyallerinin ve Ticari Markalarının kullanımı için geçerlidir

Lütfen bu şartları dikkatlice okuyunuz. Bu şartları kabul edememeniz durumunda, bu web sitesinden ayrılmanız ve Ticari Markalarımızı ve Materyallerimizi kullanmamanız gerekmektedir.

LINAK web sitesi
Bu web sitesinde bulunan ad, logo, metin, ürün açıklaması, fotoğraf, çizim, model, ses ya da video dosyası, sunum, şema, yazılım, ticari marka ve ticari isim gibi içerikler ile ilgili fikri mülkiyet ve diğer haklar; telif hakkı, ticari marka, hizmet markası, patent veya başka fikri mülkiyet hakları ve yasalar tarafından korunup korunmadıkları fark etmeksizin, LINAK veya içerik sağlayıcılarına aittir.

Bu web sitesinin içeriklerinin ya da bir kısmının görüntülenmesi, taranması, indirilmesi ya da başka bir şekilde dijital olarak kopyalanmasına sadece kendi işletmeniz bünyesinde ve kendi kişisel amaçlarınızda kullanılmak üzere izin verilmektedir.  Buradaki hiçbir içerik, LINAK’ın veya herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir patenti veya ticari markası altında lisans veya hak sunduğu şeklinde anlamlandırılmamalıdır.

Bu web sitesinin içeriklerinin izinsiz kullanımı (örn. tamamen veya kısmen kopyalanması veya genel kullanıma açılması); ticari marka, telif hakkı ve tanıtım hakkı ihlalleri dâhil, ama bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde, para cezalarına ve tazminatlara neden olabilir.

Bu web sitesindeki bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve belirli bir birey ya da kurumun kendine özgü şartlarını konu etme amaçlı değildir. Bu web sitesi, LINAK’ın kontrolünde olmayan ve LINAK’ın hiçbir sorumluluk kabul etmediği web sitelerine dış bağlantılar veriyor olabilir.

LINAK, bu web sitesinin kesintisiz ya da hatasız kullanılabileceğinin ya da işletildiğinin garantisini vermemektedir. LINAK, bu web sitesinin kullanımı sonucunda ya da dış web sitelerine yönlendiren bağlantıların tıklanması sonucunda ortaya çıkabilecek sorunlar ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. LINAK bu web sitesinin içeriğinin doğruluğu, tamlığı veya anlaşılırlığı yönünde açıkça ya da ima ederek garanti vermemekte ya da beyanda bulunmamaktadır. LINAK, hiçbir durumda ihmal ya da başka bir nedenden dolayı gelir ya da veri kaybından; dolaylı, doğrudan, tesadüfi ya da sonuç olarak meydana gelen zararlardan; dolaylı zararlardan, hak taleplerinden ya da kayıplardan sorumlu olmayacaktır. LINAK ürünlerinin belirli bir uygulamaya uygunluğunu belirlemek, sizin sorumluluğunuzdadır.

Bu sorumluluk reddi, yürürlükteki ulusal yasalarda belirtilen uyulması zorunlu hükümleri ihlal etmesi durumunda LINAK’ın sorumluluğunu sınırlandırmak veya bu yasalara göre hariç tutulmayacak konularda LINAK’ın yükümlülüklerini ortadan kaldırmak amacını taşımamaktadır.

LINAK’ın Ticari Markaları ve LINAK’ın Materyalleri
LINAK® adı, ticari marka ve şirket adı olarak LINAK’ın mülkiyetidir. Tek başına ve LINAK kelimesiyle birlikte kullanılan oklu logo ve ® ya da ™ işaretli tüm ticari markalar LINAK’ın mülkiyetindedir. LINAK’ın Ticari Markalarını ve materyallerini yalnızca LINAK ürünleriyle birlikte kullanma hakkınız bulunmaktadır.

LINAK’ın Ticari Markalarını betimsel bir şekilde kullanmanıza izin verilmemektedir; kullanım, ticari marka yasasına ve aşağıdaki kullanım koşullarına tabidir:

  • LINAK® kelime markası, her zaman tüm harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır ve bir tescilli ticari marka/ticari marka sembolü tarafından izlenmelidir.
  • LINAK logosunun rengi olarak, yalnızca mavi/siyah, siyah veya negatif renkler kullanılabilir. Logonun fonu, ya beyaz ya da alternatif olarak LINAK’ın mavi veya siyah renklerinden oluşmalıdır.
  • Herhangi bir mülkiyet hakkı edinmeyeceğinizi ve LINAK’ın Ticari Markaları ile aynı veya benzer olan ticari markaların kullanımında, başvurusunda veya tescilinde bulunmayacağınızı kabul etmiş sayılıyorsunuz.

LINAK’ın görsellerini ve LINAK’ın ürünlerinin çizimlerini ve görsellerini, gösterilen şekilde ve aşağıdaki kullanım koşulları çerçevesinde kullanabilirsiniz:

  • Materyalleri, LINAK’ın itibarını ya da Materyaller ve LINAK ile ilişkilendirilen iyi niyeti azaltabilecek veya herhangi bir şekilde zarara uğratabilecek şekilde kullanmanıza izin verilmemektedir.
  • Materyalleri; doğruyu yansıtmayan, yanıltıcı veya son kullanıcının aklını karıştıracak şekilde kullanmanıza izin verilmemektedir.
  • Materyaller, her zaman LINAK tarafından sağlandığı şekilde gösterilmeli ve kullanılmalıdır.
  • Materyallerin başkaları tarafından kullanılmasına izin verme hakkınız yoktur.

LINAK, bu koşullar ile uygunluğunuzu kontrol etmek amacıyla materyalleri nasıl kullandığınızı denetleme hakkını saklı tutar.

Web sitesindeki koşullar, diğer bilgiler ve bunların kullanımı, hangi hukukun uygulanacağını seçme konusundaki kurallara bakılmaksızın, Danimarka hukukuna tabidir. Koşullardan doğan veya koşullar ile ilişkili nedenlerden doğan tüm ihtilaflar, Danimarka’nın adli mahkemelerinin yargısına taşınacaktır.

Tüm satışlar LINAK’ın Standart Satış ve Teslimat Koşulları’na tabidir.

Haziran 2019 sürümü

Sorunuz mu var?

- Ekibimiz size teknik bilgi, projenizi başlatırken rehberlik ve daha birçok konuda destek sağlayabilir.

Contact now