Contact us here

Ürün sertifikaları ve beyannameleri

LINAK aktüatörleri ve aktüatör sistemleri, LINAK ürünlerinin ürün özelliklerinde belirtilen ilgili düzenlemelere ve standartlara uygunluk içerisinde tasarlanmakta ve doğrulanmaktadır.

Uygunluk Verisi Yönetimi Programı
LINAK, sayıları sürekli artan gereklilikler doğrultusunda süreç otomasyonu ve çözümler sağlayarak şirketlere uygunluklarını sürdürmelerinde destek olmak için üçüncü şahıs bir uygunluk iş ortağı ile çalışmaktadır. Üçüncü şahıs yönetim programı tarafından LINAK tedarikçileri ile iletişim kurulacaktır. LINAK, tedarikçilerin ilgili gereksinimlerle uygunluğu belgeleyerek bu isteğe yanıt vermesini beklemektedir. LINAK olarak çevresel bilgileri, tedarik zincirimizde daha kapsamlı sağlayabilmek istediğimizden, bu bilgilerin toplanması bizim açımızdan önemlidir.

Beyannamelerin yüklenmesiyle ilgili yardıma ihtiyacınız varsa lütfen chemicalcompliance@linak.com adresiyle iletişim kurun

Tüzükler, yönetmelikler ve yasalar
LINAK olarak müşterilerimize innovasyon, performans ve çevre güvenliği açısından yüksek standartlara sahip ürünler sağlama konusunda kararlıyız. Bu hedefi yerine getirmek için RoHS2, RoHS3, REACH SVHC, Çatışma Mineralleri, CPSA vb. gibi yeni çevreyle ilgili tüzüklere, yönetmeliklere ve yasalara hızla uyum sağlamak gereklidir.

REACH
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi ve İzni (REACH - Registration, Evaluation, and Authorisation of Chemicals - Yönetmelik (EC) No 1907/2006), kimyasallarla ilgili bir Avrupa tüzüğüdür. REACH tüzüğü, LINAK’ın faaliyetleri açısından önemlidir. Yani LINAK’a sağlanan ürünler bu yılda iki kez güncellenen bu tüzüğe uygun olmalıdır.

LINAK REACH beyanı şablonu

Plastik Kalıp ve PCBA için LINAK REACH beyanı

RoHS
Tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına ilişkin (RoHS - Reduction of Hazardous Substances) 2011/65/EU AB Yönetmeliği ve 2015/863 Yönetmeliği, elektrikli ve elektronik ekipmanlarda tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlar. LINAK’a sağlanan tüm ürünlerin, RoHS direktifinin geçerli mevzuatına göre RoHS uyumlu olması gerekmektedir.

LINAK REACH ve RoHS beyanları ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

LINAK RoHS beyanı şablonu

Plastik Kalıp ve PCBA için LINAK RoHS Beyanı

Proposition 65
Proposition 65 (1986 tarihli Güvenli İçme Suyu ve Zehirli Madde Yaptırım Yasası), işletmelerin kansere, doğum kusurlarına veya üreme sağlığına zarar verebilecek kimyasallar hakkında Kaliforniya halkını bilgilendirmelerini gerektiren bir Kaliforniya yasasıdır. LINAK, (geçerli olan yerlerde) tedarikçilerin, LINAK’a verdikleri mevcut ya da gelecekteki ürünlerde Proposition 65’te listelenen maddeleri mümkün olduğunca kullanmamak için çalışmasını istemektedir.

LINAK Proposition65 beyan şablonu

Çatışma Mineralleri
LINAK, çatışma mineralleri içeren parçalar veya malzemeler sağlayan tedarikçilerin, çatışma bölgesinden gelmeyen kaynak kullanımı yönünde aktif olarak çalışmalarını şart koşmaktadır. LINAK’ın tedarikçileri, çatışma bölgesinden gelmeyen kaynak kullanımını güvenilir biçimde sağlamak amacıyla, kendi RCOI ve ayrıntılı araştırma işlemlerini yürütmek zorundadır. Çatışma minerallerinin geldikleri eritme tesislerinin tespit edilebilmesi için, tedarikçilerimizin kendi tedarikçileri ile de aynı şekilde çalışmalarını beklemekteyiz. LINAK’a teslim ettikleri ya da edecekleri ürünlerde Proposition 65’te belirtilen maddeleri kullanmamaları gerekmektedir.

CPSA
Tüketici Ürünü Güvenliği Yasası (CPSA), tüketici ürünlerinin bireylere gereksiz yere zarar vermelerini önleyen koruyucu bir ABD kamu yasasıdır. Tüketici Ürünü Güvenliği Komisyonu, hiçbir bir boyada veya yüzey kaplamasında %0,009’dan (milyonda 90) daha yüksek oranda kurşun bulunmaması gerektiğini öngörmektedir.
LINAK’a boya veya yüzey kaplamalı parçalar gönderen tedarikçilerin bu yönetmeliğe uymaları (geçerli olan yerlerde) ve ürünlerindeki kurşun oranlarını beyan etmeleri zorunludur.

IECEx / ATEX
AB tarafından düzenlenip yönetilen ATEX direktifi ve IECEx standardı, patlama potansiyeline sahip ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ekipmanlara yönelik belirli şartlar getirmektedir. Patlayıcı ortamlar ile çalışan sektörlere yönelik geliştirilen patlamaya karşı korumalı (Ex) LINAK aktüatörleri, IECEx standardına ve ATEX direktifine uygunluk sağlayan tedarikçiler gerektirmektedir.

UL
LINAK tedarikçileri, UL tarafından tehlikeli sınıfında görülen ve aynı zamanda LINAK’ın şartnamesinde belirtilen tüm parça ve malzemelerin UL şartlarına uygun olmalarından ve tüm gerekli kayıtların tutulmasından sorumludur.

Sorunuz mu var?

- Ekibimiz size teknik bilgi, projenizi başlatırken rehberlik ve daha birçok konuda destek sağlayabilir.

Contact now