Contact us here

Davranış kuralları

Hem kendimize hem de iş ortaklarımıza karşı yüksek beklentilere sahibiz. LINAK, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (1948) ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yayımlanan temel çalışma yönergeleri gibi uluslararası anlaşmalar ile belirlenen prensipler çerçevesinde faaliyet göstermektedir.

Tedarikçilerimizden de aynı taahhütte bulunmalarını bekleriz. Beklentilerimizi Davranış Kuralları’mızda açıklamış bulunmamızın nedeni de budur.

Başlıca beklentilerimiz:

  • - Çalışanlara örgütlenme özgürlüğünün tanınması
  • - Her türlü zorla çalıştırmaya hiçbir şekilde izin verilmemesi
  • - Çocuk işçiliğine izin verilmemesi
  • - Çalışma saatlerinde yasal sınırın aşılmaması
  • - Ayrımcılığa izin verilmemesi
  • - Çevre konusunda ihtiyatlı bir yaklaşımın desteklenmesi ve çevresel etkiyi azaltma yönünde aktif çalışmalarda bulunulması
  • - Yolsuz uygulamalara izin verilmemesi

LINAK, Davranış Kuralları’mıza uyulduğundan emin olabilmek amacıyla, tedarikçileri izleme hakkını saklı tutar.

Davranış Kurallarımız tedarikçi kalite sözleşmesine dâhil edilmiştir ve tedarikçiler tarafından imzalanmalıdır. Davranış Kuralları’mızın gerekliliklerini yerine getiremeyen tedarikçilerden, eksik oldukları noktaları geliştirecek bir eylem planını geliştirip uygulamaları şart koşulur. Şart koşulan önlemleri alma konusunda isteksiz olan tedarikçiler söz konusu olduğunda, LINAK iş birliği sözleşmesini feshetme hakkını saklı tutar.

Sorunuz mu var?

- Ekibimiz size teknik bilgi, projenizi başlatırken rehberlik ve daha birçok konuda destek sağlayabilir.

Contact now