Contact us here

Çatışma minerallerine ilişkin Dood-Frank Yasası

Arka plan

Çatışma minerallerinin Dodd–Frank Wall Street Reformu’nda ve Tüketici Koruma Yasası’nın 1502. bölümünde tanımlanan kullanımı doğrultusunda düzenlenen nihai kural, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Ağustos 2012 tarihinde onaylanmıştır. Bu kural, borsada işlem gören ABD şirketleri için bağlayıcıdır ve bu şirketlerin Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden (DRC) edindikleri çatışma minerallerini her yıl SEC’ye rapor etmelerini gerektirir.
ABD Kongresi’nin Dodd-Frank Yasası’nı yürürlüğe geçirmesinin nedeni, DRC ve komşu ülkelerinden edinilen ve ticareti yapılan belirli ham maddelerin silahlı gruplara finansman sağlaması ve dolayısıyla bölgedeki çatışmalara hız kazandırması yönündeki kaygılar olmuştur. Silahlı grupların madenleri kontrol etmek için çatıştıkları ve minerallerin çıkarılması ve nakliyesi için zorla insan çalıştırdıkları yaygın olarak bilinmektedir. Bu yasa dışı aktivitelerden edinilen gelirler, DRC bölgesindeki çatışmalara finansman sağlamakla beraber büyük bir insanlık krizini derinleştirmesine neden olmaktadır.

SEC’in nihai kuralı kapsamında olan çatışma mineralleri, hem ham hem de arıtılmış kalay, tantal, tungsten ve altın (3TG) metallerini kapsamaktadır. Bu kapsama alınan ülkeler Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC), Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti (CAR), Güney Sudan, Ruanda, Uganda, Zambiya, Angola, Burundi ve Tanzanya’dır. 

Yalnızca ABD’de kayıtlı şirketler Dodd-Frank Yasası’na tabi olsalar bile, tedarikçi şirketler de bu yasaya uygunluk sağlamaya sözleşme yoluyla mecbur tutulur. 

ABD’de kayıtlı şirketlerden beklenenler nedir? 

Ürünlerinde 3TG’lerden herhangi birini kullanan ABD’de kayıtlı şirketlere bir RCOI (Makul Menşe Ülke Araştırması) yürütmeleri şart koşulur. İyi niyet çerçevesinde yürütülmesi gereken bu araştırma, edinilen çatışma minerallerinin söz konusu ülkelerden mi yoksa atık/geri dönüştürülmüş kaynaklardan mı geldiğini saptayacak nitelikte olmalıdır. ABD’de kayıtlı şirketler, uygulanan RCOI sürecini ve alınan sonuçları da tarif eden bir Çatışma Mineralleri Raporu’nu her yıl SEC’ye iletmek zorundadır.
ABD’de kayıtlı şirketler, minerallerin atık/geri dönüştürülmüş kaynaklar yerine söz konusu ülkelerden gelmiş olabileceğine dair bir kanı olması durumunda, çatışma minerallerinin kaynağını ve tedarik zincirini ayrıntılı olarak araştırmakla yükümlüdür.

SEC, ABD’de kayıtlı şirketlerin ürünlerini “DRC Conflict Free” (DRC Çatışma Bölgesinden Gelmiyor), “Not DRC Conflict Free” (DRC Çatışma Bölgesinden Geliyor), “DRC Conflict Undeterminable” (DRC Çatışma Bölgesi Belirsiz) veya “Recycled, or Scrap Due Diligence” (Geri Dönüştürülmüş veya Atık Kaynaklı Olduğu Belirlenmiş) olarak sınıflandırmaktadır. ABD’de kayıtlı şirketler, SEC’ye 31 Mayıs 2014 tarihinde ilk Çatışma Mineralleri Raporlarını (2013 yılına dair) iletmiş olup, bu tarihten sonra da her yıl iletmeye devam etmektedirler. 

ABD’de kayıtlı şirketlerin tedarik zincirleri ne şekilde etkilenir?

ABD’de kayıtlı şirketler, ürünlerinde kullandıkları çatışma minerallerinin içeriği ve menşei hakkında tam bilgi sağlamak zorundadır. Bu nedenle, kendi tedarikçilerine çatışma minerallerinin içeriği ve menşei hakkında ve hatta müşteriye teslim edilen tüm ürünlerin “DRC Conflict Free” kategorisinde olduğuna dair beyannamede bulunmalarını şart koşarlar. 

Yalnızca ABD’de kayıtlı şirketler Dodd-Frank Yasası’na tabi olsalar bile, ABD’de kayıtlı şirketlerin tedarikçileri de RCOI ve ayrıntılı araştırma yürütmeye mecbur tutulur. 

LINAK’ın çatışma minerallerine ilişkin faaliyetleri

LINAK, çatışma minerallerinin (3TG) kaynakları hakkında tam bilgi sağlanması yönünde aktif olarak çalışmaktadır. Ancak, uluslararası tedarik zincirimizin boyutları ve kompleks yapısı nedeniyle, bilgi sağlama zorunluluklarını yerine getirebilmeleri için ABD’deki müşterilerimize tüm gerekli bilgileri sağlamamız belli bir zaman alabilir.

LINAK, aşağıdaki önlemleri almıştır:

  • Çatışma bölgelerinden kaynak kullanılmaması yönündeki prensiplerimizin ve ilkemizin altını çizen bir politika oluşturduk.
  • Tedarik zincirimizdeki tantal, kalay, tungsten ve altın minerallerini (3TG) tespit etmek ve bu metallerin menşe ülkelerini kabul edilebilir ölçüde saptamak amacıyla RCOI’ler (Makul Menşe Ülke Araştırmaları) yürütmekteyiz. Bu işlemleri yürütmemizdeki amaç, tedarik zincirimizdeki eritme tesislerinin kullanımlarını tespit ederek, DRC çatışma bölgelerinden gelmeyen kaynakların kullanımını sağlamaktır.
  • Bu politikamızdaki prensipleri Satın Alma şartlarımıza dâhil etmiş bulunmaktayız ve tedarik zincirimizdeki şeffaflığı artırmak amacıyla tedarikçilerimiz ile yakın iş birliği içerisindeyiz. Politikamızı tedarikçilerimize bildiriyoruz ve çatışma minerallerinin ürünlerimize karışmasını önlemek amacıyla ilgili endüstriyel gitişimleri desteklemekteyiz. 

LINAK olarak, menşe hakkında bilgi sağlayan uluslararası veri tabanı sistemlerini ve Çatışma Mineralleri Raporlama Şablonu’nun (CMRT) kullanımını desteklemekteyiz. LINAK, tedarik zincirimizden CMRT'leri toplamak için Assent Compliance portalını kullanmaktadır.

LINAK’ın çatışma mineralleri politikasını okumak için buraya tıklayın

Çatışma mineralleri hakkında LINAK’tan bilgi isteyen müşteriler, conflictminerals@linak.com adresine yazarak Çatışma Mineralleri Uygunluk Ekibi’miz ile iletişime geçebilirler.

Tedarikçilere yönelik şartlar

LINAK, 3TG’ler içeren parçalar veya malzemeler sağlayan tedarikçilerin, DRC çatışma bölgesinden gelmeyen kaynaklar kullanma yönünde aktif olarak çalışmalarını şart koşmaktadır. LINAK’ın tedarikçileri, DRC çatışma bölgesinden gelmeyen kaynak kullanımını güvenilir biçimde sağlamak amacıyla, kendi RCOI ve ayrıntılı araştırma işlemlerini yürütmek zorundadır. Çatışma minerallerinin geldikleri eritme tesislerinin tespit edilebilmesi için, tedarikçilerimizin kendi tedarikçileri ile de aynı şekilde çalışmalarını beklemekteyiz. 

Tüm tedarikçilerin, LINAK'a Assent Compliance portalı üzerinden bir CMRT sağlamaları gerekmektedir. Eğer bu mümkün değilse, LINAK olarak CMRT raporlarının doğrudan conflictminerals@linak.com adresindeki Çatışma Mineralleri Uygunluk Ekibi’mize gönderilmesini şart koşmaktayız.