Contact us here

Çalışma ortamı politikası

LINAK, iyi bir çalışma ortamı sağlamayı kendine ilke edinmiştir:

  • Hedefimiz, hiçbir çalışanın fiziksel veya psikolojik olarak zarar görmemesini sağlamaktır.
  • Sağlık ve güvenlik politikalarımızın temelini oluşturan önleyici tedbirlere odaklanmaktayız.
  • İyi bir çalışma ortamının nasıl olması gerektiğini planlayıp, davranışlarımızı buna göre geliştirmekteyiz.
  • Sağlığı teşvik eden girişimleri ve aktiviteleri desteklemekteyiz.

LINAK’taki her departman, kendi çalışma ortamından sorumludur.

Çalışma ortamlarına yönelik aktivitelerin çerçevesinin oluşturulması, çalışma ortamı ekibinin sorumluluğundadır. Bu çerçeve, çalışma ortamına yönelik çalışmaların şirket ve çalışanlar tarafından iş birliği içerisinde yapılmasını öngörmektedir.