Kurumsal Sosyal Sorumluluk

BİZ HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRIRIZ: İnsanlara ve hayata verdiğimiz büyük önemi ifade eden bu söz, tüm şirket politikalarımıza da yansıtılmıştır.

Faaliyetlerine 1907 yılında, büyükbabası tarafından kurulan, bir atölye ile başlayan şirket, elektrikli lineer aktüatör teknolojilerinde günümüzde uluslararası bir pazar lideri konumundadır.
LINAK’ın CEO ve sahibi Bent Jensen’in aklına ilk aktüatör fikri, öğrencilik yıllarında kaza sonucu engelli kalan bir arkadaşının tekerlekli sandalyesi üzerinde çalışırken gelmiştir. İnsanların yaşam kalitesini ve çalışma ortamını geliştirebilecek yenilikçi çözümler, ilk günden beri LINAK’ın DNA’sının bir parçası olmuştur. Sloganımız sadece bir pazarlama aracı olmanın ötesinde, lineer aktüatörlerin size ve ürünlerinize neler kazandırabileceğini iletmeyi amaçlamaktadır. Sloganımız, değerlerimize ve tüm faaliyetlerimize yansıttığımız bir sözdür.

KSS politikası
Sorumluluk dendiğinde, LINAK olarak aklımıza en iyi yaptığımız işi en doğru şekilde yapmak gelir. Hiçbir şirket, bilinçli kararlar vermeden KSS ile çalışamaz. Verdiğimiz kararlar, sağduyu ve adım adım gelişme temeline dayanır ve bu yöndeki çabalarımıza öncelik vermemizi gerektirir.

Aşağıdaki beş alan, bizim için özellikle büyük önem taşır:

Biz hayatınızı kolaylaştırırız
Müşterileriyle her zaman yakın bir iş birliği içerisinde çalışan LINAK’ın ürünleri, her gün milyonlarca insanın yaşam kalitesini ve çalışma ortamını geliştirir. Bilgi birikimimizi bilinçli olarak kullanır ve örneğin üniversiteler ve STK’lar ile iş birliği yaparız.

Biz birbirimize iyi bakarız
İş tatmini ve yardımseverlik, LINAK’ın temel değerleri arasındadır. Bu değerleri, çalışanlarımız için iyi koşullar yaratarak yaşatırız. Bu bağlamda LINAK, sağlık ve güvenlik odaklı çalışır ve ayrımcılık ile mobing yapılmasına izin vermez. Söz konusu ergonomi olduğunda, bunu ilk etapta kendi iş yerimizde ön plana çıkarmamız bizim için son derece doğaldır.

Bir çevremize iyi bakarız
Bir şirketin aynı zamanda hem sürdürülebilir hem de başarılı olabileceğine inancımız tamdır. LINAK olarak, kendi enerji tüketimimizi azaltmaya odaklanırız ve geliştirdiğimiz çözümlerin mümkün olduğunca çevre dostu olmalarına özen gösteririz.

Küresel farkındalığımızın yanında yerele karşı da sorumluyuz
LINAK olarak, içinde bulunduğumuz toplulukların aktif bir parçası olabilmekten dolayı onur duyuyoruz. Faaliyetlerimizi, hem genel merkezimizin bulunduğu güney Jutland’da hem de ofis ve fabrikalarımızın bulunduğu diğer ülkelerin yerel toplulukları ile iç içe yürütürüz.

Yeni beklentiler oluştururuz
LINAK olarak, hem kendimizden hem de iş ortaklarımızdan yüksek beklentilerimiz bulunmaktadır. Beklentilerimizi, Davranış Kuralları’mız ve Etik El Kitabı’mızda çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza net bir şekilde iletiriz. Beklentilerimizin karşılanıp karşılanmadığını devamlı olarak kontrol eder ve değerlendiririz.